Afetlere Hazırlık ve Zarar Azaltma Eğitimi

PAYLAŞ
Kanal 28 TV - Kanal 28

Halk Sağlığı Müdürlüğü  organizasyonuyla, Keşap Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına Afetlere Hazırlık ve Zarar Azaltma Eğitimi verildi.

Keşap Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda verilen eğitimde; afetlerin etkisini azaltmanın, kayıpları en aza indirmenin, toplumun her ferdinin ve her kesiminin iyi bir eğitim alması ile mümkün olduğu, bu amaçla personelin bilinçlendirilmesi için eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesinin gerektiği üzerinde duruldu. 

Afet öncesi dönemde afet yönetiminin, genel olarak, afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almak, mümkün olan hallerde önlemek, mümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamak olduğu anlatıldı. Afetlere hazırlık eğitimlerinin amacının, afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymak ve insanları bu konularda eğitmek olduğu vurgulandı.   

Afetlerin ne yazık ki gündelik yaşamımızın bir parçası olduğu, bu durum göz önüne alınınca personellerimizin doğal afetler konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla 2017 yılında afet bilinci eğitimlerinin planlanıp rutin olarak tüm personele verileceği söylendi. 

Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak; Afetlerle Mücadelede Temel Bilgi ve Kavramlar, Afet Bilinci Kültürü, Afet Hazırlıklarında Toplumsal Güç Birliği, Yaşam Çevremizdeki Riskler, Yaşam Çevremizdeki Risklerin Azaltılması, Zorunlu Deprem Sigortası, Yapısal Olmayan Risklerin Önlenmesi, Afetlerin ilk 72 saati için hazırlık, Deprem çantası, Aile Afet Planı, İşyeri afet planları, Afetler Öncesi, Afet Sırası ve Afet Sonrasında Uygulanması Önerilen Doğru Davranış Şekilleri, Afetlerin Sonrası İlk Saatler, Afetler Sonrası Temel İhtiyaçlar, Basit Arama Kurtarma, Yangın Bilgisi konularında eğitimler verilmeye devam edilecektir.    

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN